artkas.net
Programos
Windows
Linux
Jumoras
Nuorodos
Nuorodos


Transparent proxy SQUID su antivirusus

 

   Norint sukurti proxy su antivirusu standartinis SQUID iš kūrėjų svetainės netinka. Geriausias variantas yra parsisiųsti specialų su ICAP moduliu SQUID projektą iš http://sourceforge.net/projects/c-icap . Projektą išarchyvavus "tar zxvf squid-icap-2.5.STABLE11-20050927.tgz" daromas sekantis konfiguravimas:
./configure --enable-icap-support
make
make install
visi nustatymai bus /usr/local/squid/squid.conf faile.

Pirmiausiai reikia surasti pora eilučių, jas atkomentuoti ir nurodyti savo potinklį ar potinklius
acl our_networks src 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24
http_access

Po to nueitį į katalogą /usr/local/squid/ ir įvykdyti savininko pakeitimo komandą
chown nobody cache/ logs/

ir dar nueitį į katalogą /usr/local/squid/sbin ir sukurti kešavimo kataloge subkatalogus
./squid -z

ir kad tikrai vyktų tikrinimas nuo virusų failo pabaigoje nurodome ICAP protokolo iškvietimą
icap_enable on
icap_preview_enable on
icap_preview_size 128
icap_send_client_ip on
icap_service service_avi_req reqmod_precache 0 icap://localhost:1344/srv_clamav
icap_service service_avi respmod_precache 1 icap://localhost:1344/srv_clamav
icap_class class_antivirus service_avi service_avi_req
icap_access class_antivirus allow all

Squid iškvietimas vykdomas per /etc/rc.d/rc/local failą irašius:
/etc/rc.d/rc.squid start

Kad web proxy taptų permatomu (transparent) /etc/rc.d/rc.firewal faile reikia nurodyti keletą eilučių:
iptables -t nat -A POSTROUTING -d $INTERNALIP_1 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s $INTERNALIP_1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d $INTERNALIP_1 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i $LOCAL_INTERFACE_1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
 

Pačio squid konfigūravimo galimybės yra labai plačios ir reikalauja didelio aprašymo kurį galite surasti gamintojų puslapyje http://www.squid-cache.org/.