artkas.net
Programos
Windows
Linux
Jumoras
Nuorodos
Nuorodos


Apache

    Instaliuojant linux galima nurodyti kad instaliuotų ir web serverį Apache, galima parsisiųsti iš gamintojo svetainės  http://httpd.apache.org/. Slackware instaliacijos metu apache įdedamas į /etc/apache katalogą. Jeigu instaliaciją parsisiuntėte iš gamintojo svetainės bus instaliuotas į /usr/local/apache katalogą. Parsiųstą iš gamintojo reikės sukompiliuoti:
./configure --prefix=/etc/apache2 --enable-module=so
make
make install

 Jeigu naudosite tik vienam web puslapiui rodyti tai labai daug darbo konfigūruojant nebus. Pagrindas faile httpd.conf nurodyti katalogą kur bus puslapis. Reikia surasti tekstą:
 DokumentRoot "/var/www/htdocs"
ir nurodyti katalogą kuriame bus talpinamas web puslapis arba jį talpinti /var/www/htdocs kataloge.
  Pirmas puslapis turi vadintis index.html. Jis gali būti ir kitokiu vardu tuomet rikė vardų sąrašą surašyti į eilutę pvz.:
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.php default.htm
</IfModule>

Jeigu bus katalogas kuriame vykdomi cgi scriptai tai jiems turėsite sukurti katalogą su vykdymo X teisėmis ir katalogą nurodyti pvz.:
 ScriptAlias /cgi-bin/  "/var/www/cgi/"
 

  Kad pastartuoti patį apache serverį reikia uždėti vykdymo teisę failui /etc/rc.d/rc.httpd ir surinkti komandą:
 /etc/rc.d/rc.httpd start
 
 
Kad būtų pilnas serveris dažnai būna reikalinga php. Jeigu apache siuntėtės patys tai php taip pat reikia siųstis ir kompiliuoti pačiam:

./configure --with-mysql --with-apxs=/etc/apache2/bin/apxs
make
make install
cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
 
  httpd.conf reikia papildyti įrašu užkraunančiu php modulį:
 
LoadModule php4_module libexec/libphp4.so

<FilesMatch \.php$>
     SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>


  ir po to restartuoti patį apache serverį /etc/rc.d/rc.httpd restart