artkas.net
Programos
Windows
Linux
Jumoras
Nuorodos
Nuorodos


Firewall

 

  /etc/rc.d/rc.firewall faile yra surašomos visos draudimu, leidimų taisyklės. Rauterio gateway atveju taip pat surašomi portų peradresavimai į kitus serverius ar kompiuterius. Paprastai tai yra e-mail, ftp, web, terminal serveriai. Dauguma nori sudėti į vieną kompiuterį viską: gateway, mail, ftp, web - sako kompiuteris galingas, nelabai apkrautas, dirba gerai galingumo dar ir atlieka. Tačiau visus demonus instaliuoti į routerį prijungtą tiesiogiai prie interneto laikoma nesaugu saugumo atžvilgiu:

 

 Visuomet geriau prie interneto prijungti kompiuterį skirtą tik apsaugai ir paskirstymui. Galima į jį įdėti apkrovimo balansavimą aktyvią IDS sistemą. Web ir FTP serverius patogu sudėtį į vieną kompiuterį, nes patogu per ftp prisijungus keisti web turinį. E-mail serveris geriau būtų atskiras su atskira  antivirusine programa.

  Dar reikia paminėti kad saugumo atžvilgiu web, ftp, mail serverius saugumo atžvilgiu geriau dėti į DMZ zoną. Tai atskira adresų sritis tiesigiai neprieinama į vidinį tinklą. Įsilaužus į vieną iš serverių nebus galima tiesioginiu būdu patekti į vidinį kompiuterinį tinklą.

  Firewall konfigūracinis failas gali atrodyti sekančiai /etc/rc.d/rc.firewall

  Svarbiausia įjungiamas senas geras maskaradingas kad vidiniai kompiuteriai prieitų prie interneto:

# Masquerade internal traffic.
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTERNAL_INTERFACE_1 -j MASQUERADE

Nustatymuose naudojami draudimai neleidžiantys prisijungti prie veikiančių portų pvz. prie vidinio DNS serviso:

# Disable 53/tcp (DNS) port from external network
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 53 -j DROP

# Disable 53/udp (DNS) port from external network
iptables -A INPUT -i eth0 -p udp --dport 53 -j DROP

Arba SMTP porto peradresavimas į kitą tinkle esantį kompiuterį
ir draudimas prisijungti prie routerio SMTP porto:
# SMTP (tcp 25) port forward from eth0 to internal ip
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -d 80.1.2.3 --dport 25  -j DNAT --to-destination 192.168.0.200:25
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 25 -j DROP