artkas.net
Programos
Windows
Linux
Jumoras
Nuorodos
Nuorodos


ICAP
 - antivirusinis protokolas

 

  Visas squid, mail (smtp), samba antivirusinis tikrinimas vyksta ICAP protokolu, už kurio stovi ClamAV antivirusas. Pirmiausiai parsiunčiame source iš http://sourceforge.net/projects/c-icap. Šiuo momentu naujausia versija yra c_icap-220505. Viską išarchyvuojama ir kompiliuojame nurodydami papildomus raktus:
./configure --enable-static --with-clamav --prefix=/usr/local/c_icap
make
make check
make install

Konfigūracinis failas randasi /usr/local/c_icap/etc/c-icap.conf
Vartotoją geriausiai nurodyti su teisėmis "nobody"
 
PidFile /var/run/c-icap.pid
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 600
StartServers 3
MaxServers 10
MinSpareThreads 10
MaxSpareThreads 20
ThreadsPerChild 10
MaxRequestsPerChild 0

Port 1344
User nobody
Group nobody

TmpDir /var/tmp
MaxMemObject 131072

ServerLog /usr/local/c_icap/var/log/server.log
AccessLog /usr/local/c_icap/var/log/access.log

ModulesDir /usr/local/c_icap/lib/c_icap
Module logger sys_logger.so
Module perl_handler perl_handler.so

sys_logger.Prefix "C-ICAP:"
sys_logger.Facility local1

Logger file_logger

acl localsquid_respmod src 127.0.0.1 type respmod
acl localsquid src 127.0.0.1
acl externalnet src 0.0.0.0/0.0.0.0
icap_access allow localsquid_respmod
icap_access allow localsquid
icap_access deny externalnet

ServicesDir /usr/local/c_icap/lib/c_icap
Service echo_module srv_echo.so
Service squard_module srv_sguard.so
Service antivirus_module srv_clamav.so

srv_clamav.ScanFileTypes TEXT DATA EXECUTABLE ARCHIVE GRAPHICS STREAM DOCUMENT MSOFFICE

srv_clamav.SendPercentData 5
srv_clamav.StartSendPercentDataAfter 1M

srv_clamav.MaxObjectSize 5M
srv_clamav.ClamAvTmpDir /var/tmp
srv_clamav.ClamAvMaxFilesInArchive 0
srv_clamav.ClamAvMaxFileSizeInArchive 100M
srv_clamav.ClamAvMaxRecLevel 5

srv_clamav.VirSaveDir /download/
srv_clamav.VirHTTPServer "http://gateway:180/cgi-bin/get_file.pl?usename=%f&remove=1&file="
srv_clamav.VirUpdateTime 15
srv_clamav.VirScanFileTypes EXECUTABLE

Archyviniai, failai, dokumentai, grafika bus tikrinami ir po to atiduodami normaliai browseriui kai ir priklauso, tik su užlaikymu. Vykdomi failai bus parsiunčiami į /download katalogą ir iškviečiamas get_file.pl scriptas su kurio pagalba bus parsiunčiami vykdomi failai iš routerio. Routeryje būtinai turi būti apache kad vykdyti minėtą scriptą, kitaip šios galimybės reikia atsisakyti užkomentuojant eilutes:
# srv_clamav.VirSaveDir /download/
# srv_clamav.VirHTTPServer ""
# srv_clamav.VirUpdateTime 15
# srv_clamav.VirScanFileTypes EXECUTABLE
 

Visas icap startuojamas surinkus eilutes (pastoviai tai paleidžiama iš /etc/rc.d/rc.local failo):

cd /usr/local/c_icap/bin
./c-icap
 
Patikriname ar veikia ICAP:
netstat -apn | grep 1344

Atsakymas turi būti sekanti eilutė:
tcp 0 0 *:1344 *:* LISTEN 24302/c-icap

Kad viskas veiktų ir proxy`je squid reikia atlikti sekančius veiksmus.